Overzicht van reeds verschenen artikels

22 mei 2012

10 jonge onderzoekers krijgen persoonlijke loopbaanbegeleiding

“Wat doe ik na mijn doctoraat?” Dat is een vraag waar iedere jonge onderzoeker mee geconfronteerd wordt. Met je doctoraatstitel op zak kan je immers heel wat richtingen uit. Een academische carrière is slechts één van de mogelijke pistes. Veel jonge onderzoekers vinden het echter moeilijk om zichzelf buiten de academische sector te positioneren. Bovendien zijn ze zich vaak niet bewust van de opportuniteiten buiten de academische wereld. De kloof tussen de universiteit en het bedrijfsleven of de dienstverleningssector is dikwijls nog groot.10 juni 2011

Hoe gewild zijn doctors bij bedrijven

Doctors behoren tot de elite van de universitaire wereld. Maar ze moeten op de arbeidsmarkt vaak een heel stuk van die status inleveren.10 juni 2011

Getuigenissen van doctoraatsstudenten

Bootvluchtelingen. Dat is het vandaag nog altijd brandend actuele onderwerp waarover Jasmine Coppens doctoreert bij de vakgroep Internationaal Publiek Recht aan de Universiteit Gent. Over twee jaar moet haar thesis afgewerkt zijn. Intussen denkt ze steeds vaker over haar carrière na haar doctoraat.1 januari 2011

Loont een doctoraat voor uw carrière?

Jaar na jaar stijgt het aantal doctors, zowel in België als in de rest van de wereld. Hoe groot is de vraag naar die universitaire elite op de arbeidsmarkt? Loont een doctoraat als u carrière wil maken? Met andere woorden: wat is de meerwaarde van doctoraten?1 januari 2011

Werf eens een doctor aan

Door de ophef over subsidies om journalisten op te leiden, ontging het u wellicht dat minister Lieten ook geld vrijmaakt om jonge onderzoekers beter te begeleiden in hun loopbaan. ‘Vier miljoen euro om een job te vinden’, vat een krant het cynisch samen. Wat is er aan de hand?