Getuigenissen

Luc Van Nerom
Luc Van Nerom
Technisch Directeur PSI Metals

Vanzelfsprekende relatie met doctorandi

Luc Van Nerom: “PSI Metals is een softwarebedrijf dat toepassingen ontwikkelt die de metaalindustrie wereldwijd ondersteunen. In Brussel stelt PSI Metals 30 mensen tewerk, in het buitenland nog eens 220.

Vanzelfsprekende relatie met doctorandi

Zo’n 20 % van onze R&D medewerkers zijn doctoraatshouders. Wij hebben als bedrijf een erg vanzelfsprekende en natuurlijke relatie met doctorandi. Doordat we veel en vaak betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek, hebben we vele en goede contacten bij de universiteiten. De onderzoekers en onderzoeksleiders van de projecten waar wij bij betrokken zijn, zijn vaak doctoraatstudenten of post-doc onderzoekers. De universiteiten vormen zo onze belangrijkste bron van aanwervingen, vooral master- en doctoraatsdiploma’s.

Bij PSI Metals ontwikkelen we onze eigen producten. Daarvoor is onderzoek vereist, en dat onderzoek heeft dan ook weer leiding nodig. De PhD’s die bij ons in dienst komen groeien dan ook meestal door naar leidinggevende functies, functies op managementniveau. Maar niet meteen. We rekruteren jong en iedereen begint bij ons op hetzelfde niveau. Zo leren nieuwe medewerkers het bedrijf in al zijn geledingen kennen. Waarbij doctorandi natuurlijk vaak een betere feeling voor en kennis vàn de wetenschappelijke wereld hebben.”

De horizon verbreden

“We hebben hele goede ervaringen met doctorandi, maar ook mindere. Het is niet al goud wat blinkt. Zo hebben doctoraathouders soms de neiging tot een beperkt blikveld. Ik zou doctoraathouders aanraden zich soepel op te stellen en verder te kijken dan de beperkte horizon van hun eigen specialisatie. Voor wie weigert om zich in te schakelen voor andere taken dan puur onderzoekswerk bijvoorbeeld, is er weinig plaats in de bedrijfswereld. Interesse voor de organisatie, maar ook voor marketing en sales is een noodzaak.

Ga dus gerust ver in het specialiseren en het sterk academisch ontwikkelen tijdens je doctoraatsproject, maar zorg dat je een open blik houdt, zoek je job niet enkel binnen het terrein van je eigen specialisatie, maar sta ook open voor andere dingen.”