Getuigenissen

Katrijn Vanderweyden
Katrijn Vanderweyden
Adviseur Arbeidsbeleid en Diversiteitsbeleid bij de SERV

Gespecialiseerde kennis over de arbeidsmarkt

“Mijn job houdt in dat ik het overleg tussen de sociale partners rond arbeidsmarktbeleid ondersteun. Concreet betekent dat vergaderingen bijeenroepen, agenda’s opstellen, coördineren, een dialoog stimuleren en adviezen formuleren.

Zelf was ik tijdens mijn doctoraat al bezig met evoluties en trends op de arbeidsmarkt, zowel op Vlaams, Belgisch als internationaal niveau. In mijn geval was mijn doctoraat dus de perfecte voorbereiding voor deze job, al duurde het nog wel enkele jaren alvorens ik uiteindelijk hier belandde.

Mijn doctoraatsstudie heeft mij zeker geholpen bij het aanscherpen van een aantal specifieke kwaliteiten, die me in deze functie bijzonder van pas komen. Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, bijvoorbeeld. Of het verder ontwikkelen van analytisch en synthetisch vermogen.

Specialiseren of net heel breed gaan

Ik zou studenten zeker aanraden om te doctoreren.

Maar in de eerste plaats voor jezelf, niet a priori met het oog op carrièretroeven. Doctoreren helpt je om een brede kijk op de samenleving te ontwikkelen. Ik denk niet dat je mensen in algemene termen kan aanraden om te specialiseren dan wel om net heel breed te gaan met hun doctoraat. Voor sommigen kan specialiseren in een bepaalde niche net heel goed zijn. Ik zou zeggen: hou je kansen open, maar volg je interesses, ga af op je instinct. Maar vooral: sluit je niet op in je bureau of je onderzoeksruimte. Leg contacten, verruim je wereld. Dat is een van de meest verrijkende aspecten van doctoreren. Zowel op inhoudelijk als op menselijk vlak.”