Getuigenissen

Joris Maes
Joris Maes
Production Integration, Euroclear

Plannen en structureren

“Ik ben doctor in de wetenschappen, in de fysica eigenlijk. Op m’n werk ben ik verantwoordelijk voor het in productie zetten van nieuwe software die draait onder een UNIX systeem. Op het eerste gezicht lijkt de afstand tussen m’n opleiding en deze job groot. Maar tijdens mijn doctoraat beheerde ik een groot internationaal databestand dat opereerde onder een UNIX systeem. Deze kennis kon ik direct toepassen in mijn huidige job. Daarnaast moet ik veel planningen maken en  nieuwe software applicaties pre-testen. Ook daarmee was ik al bezig tijdens mijn doctoraat.

Planmatig werken, het structureren van processen en voortdurend bijleren over nieuwe softwarepakketten, hoorden er ook bij.

Internationale dimensie

Tenslotte heb ik tijdens mijn doctoraat geopereerd in een internationale omgeving waarin wij veel moesten overleggen. Ook in mijn huidige job overleg ik voortdurend met internationale collega’s. Maar van een rechtstreekse, concrete relatie tussen het onderwerp van mijn thesis en m’n huidige job is dus eigenlijk geen sprake.

In het zoeken naar een job, ben ik wel geholpen door het VUB Career Center. Door te solliciteren voor verschillende jobs en door de degelijke begeleiding die ik daarbij kreeg, was ik goed gewapend om uiteindelijk m’n keuze te maken. Mijn advies aan doctoraatstudenten is: probeer voor jezelf een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van wat je wil aan het begin van je carrière, en doe een aantal verschillende sollicitaties. Die zullen je helpen om een weloverwogen en juiste keuze te maken.”