Getuigenissen

Hasret Ates
Hasret Ates
Validation Officer bij Takeda Christiaens

“Mijn job behelst onder meer ‘drug development’, en dan vooral het aanpassen van de formulering van bestaande medicijnen aan veranderende regulatie, en verder ook het ontwikkelen en valideren van analysemethodes.

Ervaring in labo

Tijdens mijn doctoraat heb ik veel in het labo gewerkt. Deze ervaring in het labo en met name de vaardigheden met betrekking tot analytische scheikunde pas ik direct toe in mijn huidige job. Ook het kunnen omgaan met een kritische instelling, het werken in een internationale context en je eigen plan kunnen trekken heb ik geleerd tijdens mijn doctoraat. Via de Doctoral School heb ik toen ook  de kans gegrepen om opleidingsonderdelen van de Ma-na-Ma Industriële Farmacie te volgen, en dat is een enorme troef  als je in de farmaceutische industrie wil werken.

Positief omgaan met kritiek

Zelfstandig werken heb ik zeker geleerd tijdens m’n doctoraat. En ook het omgaan met en positief reageren op kritiek, al is dat niet van meet af aan evident. Flexibiliteit, doorzettingsvermogen, het leren presenteren voor een publiek, werken in een internationale context, … dat zijn allemaal vaardigheden of kwaliteiten die ruimschoots aan bod komen en waarvoor je de gelegenheid krijgt om ze te ontwikkelen en aan te scherpen tijdens je doctoraatsjaren.

Contacten met bedrijven leggen

Ik denk dat het erg nuttig is om tijdens je doctoraat al zoveel mogelijk contacten proberen te leggen in een niet-academische context.  En daar start je best zo vroeg mogelijk mee, want het laatste jaar of half jaar van je doctoraat heb je daarvoor geen tijd meer.  Ga zoveel mogelijk naar congressen en leg contacten met bedrijven. Ik wist niet wat de jobs in de farmaceutische industrie inhielden en heb dat allemaal al doende geleerd. Die contacten geven je snel een accuraat inzicht in een hele sector.