Getuigenissen

Bruno Vanderborght
Bruno Vanderborght
Tot december 2012 Senior Vice President Climat Change bij Holcim, heeft nu z’n eigen consultancy bedrijf.

Specifieke vakkennis is vooral een voordeel op korte termijn

Bruno Vanderborght: “Ik heb doorheen mijn carrière tientallen universitairen aangeworven: masters, ingenieurs en PhD’s. Maar ik ben nooit specifiek op zoek geweest naar doctors. Houders van een doctoraatsdiploma scoren natuurlijk wel erg goed op het vlak van heel specifieke vakkennis, maar wanneer dit al precies past in de behoefte van de onderneming dan is dat doorgaans eerder enkel een voordeel op korte termijn.Een degelijke technisch wetenschappelijke basis is heel belangrijk, maar persoonlijkheid, redeneringsvermogen, attitude en oprechtheid zijn minstens even belangrijke kwaliteiten.

Doctorstitel is een kwaliteitslabel

Ik ben zelf doctor in de wetenschappen en heb wel wat doctoraathouders aangeworven. Het is niet dat doctors minder goed zijn voorbereid op het bedrijfsleven, maar ze zijn ook niet per se beter voorbereid. Al zou je in algemene termen wel kunnen stellen dat een doctorstitel een “kwaliteitslabel” is: de gemiddelde kwaliteit van een doctoraathouder ligt hoger dan deze van een master. “

Niet zoeken maar vinden

"k heb in mijn loopbaan vaak moeten vaststellen dat het cultuurverschil tussen universiteit en bedrijfswereld groot is.  Concreet: aan de universiteit ligt de klemtoon vooral op zoeken; in het bedrijfsleven ligt de prioriteit op vinden: ‘un chercheur doit surtout être un trouveur’. Dat is een groot verschil: zich niet verdiepen in de details, maar zich concentreren op dat wat wezenlijk bijdraagt tot het resultaat. 

Maar misschien kunnen we eens denken om in de toekomst een onderscheid te maken in het traject van twee soorten van doctoraten: het academische en het bedrijfsgerichte doctoraat. Ik zou het ook een goed idee vinden om mensen als team te laten werken aan een gezamenlijk doctoraat, ook met doctorandi uit verschillende disciplines, een ingenieur en een psycholoog, bijvoorbeeld."

"Niet te lang blijven plakken …"

“Ik zou doctorandi dan ook aanraden om niet te lang in hun doctoraatstudie te blijven plakken, om elk jaar een planning te maken en die planning nauwgezet te bewaken. Wie lang – 4 jaar of meer – doet over z’n doctoraatsproject, leert en bewijst eigenlijk niet de kwaliteiten die nodig zijn in de bedrijfswereld, te weten efficiëntie en doelgerichte besluitvaardigheid in onderzoek. Aandacht besteden aan je netwerk is ook erg belangrijk. En verder vind ik het belangrijk om toch ook tijdens een doctoraatstudie oog te hebben voor wat de wezenlijke bedoeling is van een universitaire opleiding, namelijk het ‘universalis’ principe: verbanden leggen tussen verschillende disciplines en verschillende bronnen van kennis, en van daaruit mee aan vooruitgang werken. ”