Getuigenissen

An Renckens
An Renckens
Economist bij de Europese Commissie (DG COMP)

Goed leren plannen

"In mijn huidige functie bij het Directoraat-Generaal voor de Mededinging (DG COMP) van de Europese Commissie ben ik vooral bezig met de economische en juridische aspecten van concurrentie op de markt, en dat was ook het hoofdthema van mijn doctoraat. Ik merk nu dat mijn doctoraat een belangrijke meerwaarde betekend heeft voor deze job.  Lange termijn projecten goed inplannen en voorbereiden, efficiënte tijdsplanning en gestructureerd informatie verwerken en weergeven zijn dingen die ik geleerd heb tijdens het doctoraat en me nog steeds van pas komen in het dagelijks (professionele) leven.

Klappen van de zweep

Ik heb geleerd snel te reageren op veranderende omstandigheden, zelfstandig en efficiënt te werken en – vooral – analytisch te denken. Dit zijn belangrijke kwaliteiten die je tijdens zo’n doctoraatsproject ontwikkelt. Ik denk dat een doctoraatsdiploma ook vooral daar voor staat: voor de specifieke vaardigheden die je hebt ontwikkeld en de ervaringen die je hebt opgedaan. Het doctoraatsdiploma op zich is uiteindelijk maar een stuk papier. De academische werkervaring in binnen- en buitenland, het netwerken, de praktijkervaring opgedaan tijdens internships waarbij je het klappen van de zweep in de privé en/of publieke sector leert kennen, het bijwonen van conferenties en schrijven van papers,  etc., al die zaken zijn in mijn opinie veel belangrijker dan die doctoraatstitel. Door aan te tonen dat je tijdens je doctoraat al die activiteiten en ervaringen hebt meegemaakt, weten je toekomstige werkgevers en collega’s beter tot welke initiatieven je in staat bent en welke andere kwaliteiten, behalve de puur academische kennis, je hebt vergaard tijdens je doctoraatsperiode. En daardoor krijgen ze ook een beter idee van wat je allemaal aankan op professioneel vlak.

Voor mij was het nooit de bedoeling om een academische carrière uit te bouwen. Ik ben meteen na mijn doctoraat aan de slag gegaan in de privé sector, als economisch consultant, en nu werk ik dus in de publieke sector bij de Europese Commissie.

Beslagen ter ijs

Mijn advies voor mensen die willen doctoreren is: hou een brede kijk op de dingen. Wie zich op een academische carrière wil concentreren, kan zich misschien veroorloven om alles in te zetten op één enkel academisch onderwerp en daar ook erg veel tijd in te steken. Maar anders kan ook: je kan je doctoraat ook sneller doen en niet alleen op theorie focussen. Je zal dan misschien minder of in minder ‘academisch hoogstaande’ tijdschriften publiceren, maar wel veelzijdig en beslagen ter ijs verschijnen. Zelf merk ik ook nu nog dat je baat blijft hebben bij die veelzijdigheid. In mijn huidige job bij DG COMP werken bijvoorbeeld veel juristen, maar door mijn brede vorming en analytische kijk op de dingen kan ik hier als economist ook zeker mijn mannetje staan!"