7 manieren waarop een doctor uw organisatie gezonder kan maken

“Ik geef u twee redenen waarom u jonge doctors zou moeten aanwerven. Eén, ze werden vaak uitgekozen om te doctoreren omdat ze tot de meest intelligente van hun generatie behoren. En intelligentie is zowat de beste voorspeller van later succes in het bedrijfsleven. Twee, jonge doctors hebben een heel hoge learning agility. Dit is het vermogen om op heel korte tijd nieuwe kennis te verwerven en deze behendig in nieuwe domeinen toe te passen. Laat dat nu net de kerncompetentie van de toekomst zijn, die medewerkers moet toelaten te excelleren in een snel veranderende werkomgeving.”

Prof. Frederik Anseel,
‘Werf eens een doctor aan’,
Jobat 14/01/2012

1. Teamplayers en performante individuen

Bij wetenschappelijk onderzoek komt ook heel wat teamwork kijken. Doctors werken vaak in multidisciplinaire  en multiculturele teams. Ze laten zich daarbij niet hinderen door taal-, cultuur-, of disciplinaire grenzen.


2. Strategisch inzicht gecombineerd met een sterk analytisch vermogen

Globalisering en technologische ontwikkelingen maken onze maatschappij, werkomgeving en economie steeds complexer. Doctors hebben zich tijdens hun onderzoek net bekwaamd in het snel en adequaat reageren op ontwikkeling en verandering.


3. Ervaren organisators met uitstekende project en time managementkwaliteiten

Onderzoek staat gelijk aan een complexe vorm van data-inzameling: experimenteel onderzoek, grootschalige enquêtes, bevraging van relevante actoren of het verzamelen en analyseren van teksten. Dat vraagt een grondige voorbereiding, het uitwerken van een methodologie, het opstellen van een planning en het respecteren van deadlines. Een doctor is er dus per definitie op getraind om projecten en operationele processen tot een goed einde te brengen.


4. Ondernemende, pro-actieve doorzetters

Tijdens onderzoek dienen zich voortdurend hindernissen aan. Originele hypotheses blijken niet te kloppen, nieuwe feiten en gegevens duiken op, doelstellingen moeten worden aangepast, …  Een doctor ziet problemen in de eerste plaats als uitdagingen waarvoor een oplossing zal worden gevonden, en is dus een polyvalente problem-solver.

5. Uitstekende communicators

Van doctorandi wordt van meet af aan verwacht dat ze hun onderzoek presenteren op internationale congressen en evenementen. Ze schrijven artikels en publiceren in tijdschriften. Redactionele- en communicatieve vaardigheden en vertrouwdheid met deadlines zitten dus in het DNA van elke doctor.


6. Creatieve denkers met groot improvisatievermogen

Innovatief denken, originele ideeën en perspectieven ontwikkelen, en platgetreden paden verlaten zijn onontbeerlijke kwaliteiten om een doctoraatsproject succesvol te kunnen afronden. Wie daarin slaagt, heeft dus meteen ook een bewijs van creatief denkvermogen afgeleverd.


7. Aangepast aan het werken in een internationale omgeving

Onderzoeksteams zijn steeds vaker samengesteld uit onderzoekers met verschillende nationaliteiten. Onderzoek, presentaties en vergaderingen gebeuren in een internationale omgeving en niet zelden in verschillenden talen. Doctors zijn daarom sterke kandidaten voor jobs in internationale teams of bedrijven.